Bolagstjänster

Köp/Sälj Bolag

Vi kan hjälpa er att flytta verksamheten till ett nytt bolag eller hitta köpare om ni vill bli av med företaget och alla problem.

Obestånd

Då ett företag är på obestånd betyder det att företaget inte kan betala sina skulder i tid och att betalningsproblemen inte är tillfälliga utan bestående.

Konkurs

I många fall kan vi hjälpa er kostnadsfritt att driva in en fordran ni äger i ett konkurssatt bolag.

Snabbavveckling

Tycker du det är komplicerat, tidskrävande och dyrt att likvidera ett aktiebolag? Det är det också. Låt oss avveckla ditt aktiebolag genom en snabbavveckling!

Likvidation

Vi rekommenderar våra kunder att snabbavveckla sina bolag hos oss och ägarna får ut sina tillgångar omgående. I komplicerade fall om likvidation är ett bättre alternativ kan vi erbjuda det då vi av Bolagsverket är godkänd likvidator.

Bokföring

Alla företag måste registrera ekonomiska händelser. Det är bokföring. Vi hjälper dig organisera bokföringen så att det blir en smidig del av företagets rutiner.

Om oss

Konkursspecialisten har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer. Genom att omedelbart göra en analys av företagets uppkomna situation så finner vi vanligen både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Senaste nyheter

Public service-avgiften betalas via skatten från 1 januari 2019

Från årsskiftet ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Public service-avgiften betalas via skatten.

Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala en public service-avgift, även de som inte har en tv.

27 november 2018

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

27 november 2018

Bokslutsdag den 31 december 2017? Dags att lämna in årsredovisningen!

Bokslutsdag den 31 december 2017? Dags att lämna in årsredovisningen! Sista inlämningsdag för aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2017 är tisdagen den 31 juli 2018. Du kan inte få mer tid på dig att lämna in årsredovisningen. Enligt lag går det ej att förlänga tiden. Kontakta oss så hjälper vi er! Ett aktiebolag måste skicka […]

12 juli 2018

Kontakta oss